Stručni skup HUND-a u Westinu

Kako stvoriti pobjedničku nabavu
6. travnja 2016.
Sastanak Uprave Hund-a u Osijeku
17. lipnja 2016.

Stručni skup HUND-a u Westinu

Praktična transformacija nabave za vrhunske rezultate

Na inicijativu članova HUND-a u Zagrebu je 6. travnja 2016. u ugodnom ambijentu hotela Westin održan poludnevni stručni skup HUND-a pod nazivom „Praktična transformacija nabave za vrhunske rezultate“. Na skupu su Danijel Banek, izvršni direktor Centralne nabave Atlantic Grupe i Draško Jelavić, managing partner konzultantske tvrke Cirtuo koja već dugi niz godina prati Atlantic Grupu u transformaciji njezine nabavne funkcije, prenijeli svoja iskustva o tome kako nabavnu organizaciju transformirati u generatora vrijednosti unutar kompanije, kao i kako nabavnu organizaciju dovesti u rang svjetski priznatih „best-in-class“ organizacija. Neposredni povod ovom skupu i interesu članova HUND-a za obradu ove teme bila je prestižna nagrada za nabavnu organizaciju 2015. godine koju je ugledni European Institute of Purchasing Management (EIPM) dodijelio nabavnoj organizaciji Atlantic Grupe.
Kako je jedan od najbitnijih čimbenika za stvaranje efikasne nabave u složenijim poslovnim sustavima uvođenje učinkovitog category managementa, posebni fokus ovog stručnog skupa i predavača bio je upravo na uvođenju i upravljanju nabavnim kategorijama, kao i na tehnologiji za podršku category managementa u nabavi. Pri tome je naglašeno da najuspješnije nabavne organizacije svoj uspjeh prvenstveno zahvaljuju uspješnom usklađenju nabavnih strategija sa strategijama poslovanja pojedinih poslovnih područja unutar kompanije odnosno cijele kompanije, te na potpunom ispunjavanju očekivanja koje pred nabavnu organizaciju stavljaju interni korisnici i uprave kompanija.
Da su ove teme aktualne i za dobar dio hrvatskih kompanija pokazala je i živa diskusija nakon predavanja, na kojem su članovi HUND-a iznijeli i svoja iskustva s transformacijama svojih nabavnih funkcija, te postavili brojna pitanja predavačima.
Ovo je bio prvi od ovakvih poludnevnih stručnih skupova, a s obzirom na odličnu posjećenost i dobre povratne informacije od sudionika skupa, HUND će za svoje članove nastaviti periodički organizirati ovakve skupove s aktualnom nabavnom tematikom.

Pogledajte članak objavljen u »Lideru«
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram