Postanite sponzor Hrvatske udruge nabavne djelatnosti.


Zlatni sponzor

1.500 eur
 • Pravo uporabe korištenja naziva srebrni sponzor omogućava gratis prisustvo za pet sudionika iz kompanije na svim seminarima i konferencijama koje organizira HUND.

 • Na svim seminarima i konferencijama u samostalnoj organizaciji HUND-a sponzor ima mogućnost korištenja određenog prostora u svrhu reklame postavljanjem reklamnog panoa određene veličine za vrijeme konferencije (prema raspoloživosti prostora) te prezentaciju svojih proizvoda i usluga.

 • Zlatni sponzor ima na stranici HUND-a direktan link na sponzorovu reklamnu stranicu.

Srebrni sponzor

1.000 eur
 • Pravo uporabe korištenja naziva srebrni sponzor omogućava gratis prisustvo za dva sudionika iz kompanije na svim seminarima i konferencijama koje organizira HUND.

 • Na svim seminarima i konferencijama u samostalnoj organizaciji HUND-a sponzor ima mogućnost korištenja određenog prostora u svrhu reklame postavljanjem reklamnog panoa određene veličine za vrijeme konferencije (prema raspoloživosti prostora) te prezentaciju svojih proizvoda i usluga.

 • Srebrni sponzor ima na stranici HUND-a direktan link na sponzorovu reklamnu stranicu.

  Želim postati sponzor

  Odaberi vrstu sponzorstva

  Ime i prezime

  E-mail

  Napomena

  Molimo Vas da priložite potvrdu plaćanja. Dozvoljene datoteke su PDF ili JPG.