Sponzori

Postanite sponzor Hrvatske udruge nabavne djelatnosti.


Odaberite jedan od tri modela.


Zlatni sponzor

12.000 HRK
 • Pravo uporabe korištenja naziva zlatni sponzor omogućava gratis prisustvo za tri sudionika iz kompanije na svim seminarima i konferencijama koje organizia HUND.
 • Ime i logotip kompanije određene veličine se pojavljuje na reklamnim dokumentima HUND-a.
 • Na svim priredbama HUND-a sponzor ima mogućnost korištenja određenog prostora u svrhu reklame postavljanjem reklamnog panoa određene veličine za vrijeme konferencije (prema raspoloživosti prostora).
 • Također su sponzorovo ime i logotip objavljeni na Internet stranici HUND-a u obliku putujuće pasice prikladne veličine koja se pojavljuje na svakom drugom prikazu odnosno prisutane je 50% vremena.
 • Zlatni sponzor ima na stranici HUND-a direktan link na sponzorovu reklamnu stranicu.

Srebrni sponzor

8.000 HRK
 • Pravo uporabe korištenja naziva srebrni sponzor omogućava gratis prisustvo za dva sudionika iz kompanije na svim seminarima i konferencijama koje organizia HUND.
 • Ime i logotip kompanije određene veličine se pojavljuje na reklamnim dokumentima HUND-a.
 • Na svim priredbama HUND-a sponzor ima mogućnost korištenja određenog prostora u svrhu reklame postavljanjem reklamnog panoa određene veličine za vrijeme konferencije (prema raspoloživosti prostora).
 • Također su sponzorovo ime i logotip objavljeni na Internet stranici HUND-a u obliku putujuće pasice prikladne veličine koja se pojavljuje na svakom četvrtom prikazu odnosno prisutane je 25% vremena.
 • Srebrni sponzor ima na stranici HUND-a direktan link na sponzorovu reklamnu stranicu.

Brončani sponzor

5.000 HRK
 • Pravo uporabe korištenja naziva brončani sponzor omogućava gratis prisustvo za jednog sudionika iz kompanije na svim seminarima i konferencijama koje organizira HUND.
 • Ime i logotip kompanije određene veličine se pojavljuje na reklamnim dokumentima HUND-a.
 • Također su sponzorovo ime i logotip objavljeni na Internet stranici HUND-a u obliku putujuće ili izmjenjujuće pasice prikladne veličine. Pasice brončanih sponzora se pojavljuju u rasporedu i prisutne su na ekranu jednako dugo vremena.
 • Brončani spozor ima na stranici HUND-a direktan link na sponzorovu reklamnu stranicu.

  Želim postati zlatni sponzor

  Ime i prezime
  Tvrtka
  E-mail
  Napomena

  Molimo Vas da priložite potvrdu plaćanja. Dozvoljene datoteke su PDF ili JPG.

   Želim postati srebrni sponzor

   Ime i prezime
   Tvrtka
   E-mail
   Napomena

   Molimo Vas da priložite potvrdu plaćanja. Dozvoljene datoteke su PDF ili JPG.

    Želim postati brončani sponzor

    Ime i prezime
    Tvrtka
    E-mail
    Napomena

    Molimo Vas da priložite potvrdu plaćanja. Dozvoljene datoteke su PDF ili JPG.

     Ugovorom između donatora i HUND-a se određuje iznos donacije, donatoru se omogućava objava u publikacijama Udruge na njegovu želju, a ostalo sudjelovanje u aktivnostima Udruge se utvrđuje prema dogovoru.

    Brončani sponzori

    LinkedIn
    LinkedIn
    Share
    Instagram