Posvećeni unapređenju nabavne profesije


Naša svrha je razvijanje mreže članova radi unapređivanja nabavne profesije i razmjene najbolje etičke prakse.

Vizija Udruge je povećanje ugleda nabavne profesije.

Udruga je osnovana 2004. godine, a danas smo dio svjetske mreže srodnih udruga te važan partner u internacionalnom okruženju.

Uprava HUND – a

Hrvatska udruga nabavne djelatnosti osnovana je s ciljem okupljanja nabavnih profesionalaca iz raznih organizacija, poduzeća odnosno ustanova s područja Republike Hrvatske  s ciljem razmjene iskustava, informacija i najboljih praksi iz domene nabave, kao i s ciljem promicanja nabavne profesije unutar poslovne i društvene zajednice.

Udruga je zamišljena kao centralno mjesto povezivanja nabavnih profesionalaca koji dolaze iz raznih grana djelatnosti, kako iz privatnog tako i iz javnog sektora, u svrhu unaprjeđenja svojih znanja, kompetencija i vještina  iz područja nabave, ali i kako bi im omogućila izgradnju poslovne mreže s drugim nabavnim profesionalcima iz Hrvatske i inozemstva.

Kroz članstvo u udruzi nabavni profesionalci dobivaju mogućnost i educiranja o širokom spektru područja iz domene nabave, primarno putem profesionalnih skupova, prezentacija i radionica koje organizira udruga, ali i kroz publikacije i članke koje udruga dijeli sa svojim članovima.

Udruga je kontinuirano otvorena proširenju članstva s novim nabavnim profesionalcima kako bi se i kroz brojnost i širinu članstva omogućilo nadograđivanje kolektivnog znanja te ojačala mreža nabavnih profesionalaca. Već danas je brojnost i raznolikost članova udruge takva da pokriva sve ključne poslovne djelatnosti u Hrvatskoj, odnosno širok krug gospodarskih subjekata iz Republike Hrvatske.

HUND kroz svoju suradnju sa srodnim profesionalnim nabavnim udrugama iz cijelog svijeta omogućava svojim članovima uvid i u dostignuća i najnovije trendove u razvoju nabavne profesije u svijetu, te usporedbu primijenjenih praksi unutar svojih organizacija u Hrvatskoj sa primijenjenim praksama u raznim organizacijama širom svijeta. Zato nije pretjerano reći da HUND služi i kao prozor u svijet za sve nabavne profesionalce koji djeluju u Hrvatskoj.


d 2007. godine Udruga, pod engleskim nazivom Croatian Association of Purchasing (CAP), članica je The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM), federacije 44 nacionalnih i regionalnih udruga iz čitavog svijeta, čime je ostvaren kontakt sa 250,000 profesionalaca nabavne djelatnosti.

IFPSM je globalno priznata nepolitička, neovisna i neprofitno orijentirana međunarodna organizacija. Dodana vrijednost članstva u IFPSM-u jest dijeljenje najboljih praksi i sudjelovanje u aktivnostima neprofitnog sektora.

Croatian Association of Purchasing (CAP) je preuzela etički kod IFPSM-a i usvojila ga kao svoj. Više o radu, principima i kodeksu IFPSM-a, kao i popis udruga članica, može se naći na stranicama IFPSM-a.